Opgeruimd

Tijdens de eerste coronagolf circuleerde op Whatsapp een tekst van ene Susan Blanco: Maar de lente wist het niet. Hij was me in korte tijd drie keer toegestuurd. Er werd een beeld geschetst van wat er zoal speelde rond de crisis, veelal met een optimistische blik en een positieve insteek. Het was een te lang stuk voor dat medium en propvol vette sentimenten. Desondanks betrapte ik me soms op kippenvel van enthousiasme. Het bevatte echter ook een idee dat me tegen de borst stuitte. Susan schreef over ‘een dag van bevrijding, waarop de premier iedereen vertelde dat de noodsituatie voorbij was, dat het virus had verloren’.

Larie.

Die bevrijding lag niet ergens in de toekomst, vond ik, en ligt daar nog steeds niet. Die bevrijding vindt vandaag plaats. En hoe gek het ook klinkt, het virus helpt erbij. Het was, ondanks de onmiskenbare lichtpuntjes, natuurlijk allemaal heel erg, heel erg allemaal. En is dat. Maar zet de tv even uit en laat de krant en internet voor wat ze zijn en ervaar wat er binnen direct bereik van je zintuigen ligt. Misschien lag het aan mij, hoewel ik meende niet de enige te zijn: ik had juist toen momenten dat ik intens kon genieten van iets simpels. Ondanks de verwarring was mijn leven ineens opgeruimder. Het was op slag helderder wat me te doen stond, gewoon als het om dagelijkse dingen ging. Dát ervoer ik als een bevrijding.

Zeven maanden verder blijkt die houding, hoewel wat afgezwakt, lang mee te kunnen.

Hier

In deze crisis, waarschijnlijk in elke, is het voor ieder de opgaaf om het onderhavige te blijven ervaren, wat er voor je neus gebeurt, en je niet mee te laten voeren met het verhaal van de wereld, met alle verhalen die de krant, het internet en de televisie voorschotelen: de alarmerende voorpaginaberichten, het gekwetter op Twitter, het gekakel in talkshows. Uit de flarden die ik van de laatste twee soms meekrijg maak ik op dat ik veel beter af ben zonder.

Een volgende stap zou kunnen zijn om mijn eigen verhalen los te laten. Bijna niet te doen, maar het proberen waard. Ik bén niet mijn persoonlijke geschiedenis, ondanks dat dat verhaal zich steeds opdringt, net als die uit de media. Het lukt misschien soms om het even te vergeten. Dat is al heel wat. En dan zijn er nog de verhalen van mijn week, de dag, het uur, het jaar of welke tijdspanne je kunt bedenken, verleden en toekomst. Tot klein ongenoegen ben ik daar altijd mee bezig. Bijna altijd. Zo ervaar ik het althans.

Ik probeer meer en meer zo te leven dat ik opensta voor die momenten dat er geen invulling is. Paradoxaal genoeg helpt de crisis daarbij. Bij het begin was ik erg van slag: gespannen, onzeker en angstig. Tegelijkertijd kon ik intens genieten. Die intensiteit is afgezwakt, maar nog steeds aanwezig. De rust is weergekeerd, dieper dan voorheen. Deze crisis schept helderheid. Af en toe vallen alle verhalen weg en is er alleen maar dit.